I9BET rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo các quy định pháp luật hiện hành. Dưới đây là những chính sách bảo mật tại I9BET:

  • Thu thập thông tin cá nhân: I9BET chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết và được sự đồng ý của khách hàng.
  • Sử dụng thông tin cá nhân: I9BET sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, xử lý các giao dịch, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và bảo mật, và gửi thông tin khuyến mãi và tin tức liên quan đến dịch vụ.
  • Chia sẻ thông tin cá nhân: I9BET cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Bảo mật thông tin cá nhân: I9BET cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp như mã hóa SSL và tường lửa để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Quyền lợi của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại về chính sách bảo mật của I9BET, khách hàng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của https://i9bet.men/ để được giải đáp